ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERAMERICAN

Δημοσιεύθηκε στις 12 Aug 2017
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERAMERICAN


Η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ συνεργάζεται με την INTERAMERICAN στην ασφάλιση του Αγροτικού Τομέα.

Στις Εγκαταστάσεις της Παναγροτικής παρέχονται όλες οι Υπηρεσίες & τα Εφόδια που χρειάζεται κάθε Επαγγελματίας Αγρότης.
   Επιπλέον, εξειδικευμένοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Interamerican μπορούν να σας παρουσιάσουν Προτάσεις Ασφάλισης.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERAMERICAN