ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥNΙΟ

Δημοσιεύθηκε στις 16 Jun 2017
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥNΙΟ

Προτάσεις λίπανσης από την έμπειρη ομάδα των γεωπόνων μας.

 

Οι γεωπόνοι της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προτείνουν για το μήνα Ιούνιο:

 Διαφυλλική λίπανση βαμβακιού με Basfoliar Aktiv SL

1. Ελεγχόμενη ανάπτυξη φυτού, μικρό μήκος μεσογονατίων, αυξημένος αριθμός τους.
2. Αυξημένη πλάγια καρποφόρα βλάστηση.
3. Καλύτερη συγκράτηση ανθέων και κάψας.
4. Μεταφορά προϊόντων φωτοσύνθεσης στη καρποφορία και όχι στη βλάστηση.
5. Αυξημένος βάρος χτενιών άρα και σπόρων.
6. Αναζωογόνηση ριζών, αυξημένη πρόσληψη στοιχείων την εποχή όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις του φυτού.
7. Παροχή ιχνοστοιχείων για καλύτερη καρπόδεση και αποφυγή κούφιων ανθέων.
8. Παρεμπόδιση συμπτωμάτων αδρομύκωσης.
9. Άριστη συνδιαστικότητα με όλες τις επεμβάσεις, καλύτερη διασυστημικότητα χρησιμοποιούμενων φαρμάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα των γεωπόνων μας στο τηλέφωνο:  22310 48031

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥNΙΟ