ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Δημοσιεύθηκε στις 04 Jul 2020
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

H ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. πάντα κοντά στον αγρότη διαθέτει δύο δονητικά κ.α μηχανήματα της Ιταλικής εταιρίας SICMA s.r.l.του παρελκόμενου δονητικού TR80 και του αυτοκινούμενου Β411 plus προς ενοικίαση για την άμεση εξυπηρέτηση των παραγωγών κατά την συγκομιδή.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε. ☎️ 22310 48031

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.