ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

Δημοσιεύθηκε στις 04 Jul 2018
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

Προτάσεις για καταπολέμηση του λύγκου στο βαμβάκι από την έμπειρη ομάδα των γεωπόνων μας.


Οι γεωπόνοι της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ προτείνουν για τον μήνα Ιούλιο στους παραγωγούς να προβούν σε άμεσο ψεκασμό για τον λύγκο στο βαμβάκι με Pix σε συνδυασμό με το διαφυλλικό υγρό λίπασμα Basfoliar Aktiv - Compo.