ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Δημοσιεύθηκε στις 02 Oct 2018
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Οι γεωπόνοι της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  προτείνουν για το μήνα Οκτώβριο τη χρήση ατταπουλγίτη σε δενδροκομικές καλλιέργειες.

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα φυσικό βελτιωτικό εδάφους που αυξάνει την παραγωγή και περιέχει σίδηρο και μαγνήσιο. Με την χρήση του αξιοποιείται καλύτερα το βρόχινο νερό και η λίπανση.
 
Ο Οκτώβριος είναι ιδανικός μήνας για την εφαρμογή του καθώς οι ερχόμενες βροχές του χειμώνα θα ενσωματώσουν τον ατταπουλγίτη στο επίπεδο της ριζόσφαιρας, ώστε να παραμείνει εγκλωβισμένος για 3-4 χρόνια. 
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η περίσσια υγρασία της ριζόσφαιρας που ως γνωστόν προκαλεί ασφυξία ΡΙΖΩΝ – εμφάνιση αδρομυκώσεων. Επίσης, θα μειωθούν επερχόμενα ποτίσματα και λιπάνσεις και θα εξασφαλιστεί επαρκής υγρασία για τα αμμώδη – ελαφρά εδάφη. Ακόμη, αδιάθετα μακροστοιχεία – μικροστοιχεία θα αποδοθούν στο φυτό για καλύτερη ανθοφορία – καρπόδεση. 
 
Για τη σωστή χορήγηση, απευθυνθείτε στους γεωπόνους του καταστήματος.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ