ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Δημοσιεύθηκε στις 23 May 2018
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Προτάσεις για καταπολέμηση των ζιζανίων στο βαμβάκι από την έμπειρη ομάδα των γεωπόνων μας.


Οι έμπειροι γεωπόνοι της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προτείνουν για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι τα παρακάτω:

 

1) Pyrithiobac Sodium + Προσκολλητικό

                              ή

2) 75% β/β Trifloxysulfuron σε μορφή WG + Προσκολλητικό

 

* Και τα 2 προϊόντα είναι εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα, μεταφυτρωτικά, για πλατύφυλλα ζιζάνια (κύπερη και άλλα πλατύφυλλα)

 

ΓΙΑ ΣΤΡΕΣΣΑΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ (πρώτων σταδίων) από αβιοτικούς παράγοντες και εχθρούς συνιστούμε:

Nutri Stimulator – Emphyton

2λτ/τν