ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Δημοσιεύθηκε στις 06 Sep 2017
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


Προτάσεις για ψεκασμό και λίπανση από την έμπειρη ομάδα των γεωπόνων μας.
~ Για το βαμβάκι:

Αποφυλλωτικά  βαμβακιού

Α)       Carfentrazone – ethyl

Δοσολογία: 210 κ. εκ/10στρ

Β)       Pyraflufen – ethyl

Δοσολογία: 100 κ. εκ/10στρ

(+) Heptamethyl trisiloxane

Δοσολογία: 50 κ. εκ/10στρ

Γ)       Ethephon 48%

Δοσολογία: 2,5 lt/10στρ

(+) Carfentrazone – ethyl

Δοσολογία: 125 κ. εκ/10στρ

 

~Για πηρυνόκαρπα - ακρόδρυα-μηλοειδή

Μετασσυλεκτική λίπανση οπωροφόρων δένδρων

Για πλούσια ανθοφορία, παραγωγή και μείωση παρενιευτοφορίας την ερχόμενη άνοιξη.

ZINC -TIP Plus 2

Δοσολογία: 2 lt/T

(+) Βόριο 

Δοσολογία: 1 lt/T