ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 08 Nov 2017
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

 Τώρα στη Παναγροτική Α.Ε.Β.Ε. μπορείτε να κάνετε συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών (ηλίανθου ,ελαιοκράμβης) επίσης και συμβάσεις σποροπαραγωγής μηδικής.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους γεωπόνους της εταιρίας μας στο τηλ.: 22310 48031