Ελαιοκράμβη

Ελαιοκράμβη

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για zoom

16.00 Κωδικός προϊόντος: ΓΒ.02.019 Βάρος προϊόντος: 2 Kg
+
-
Προσθήκη στα αγαπημένα μου προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος:

Χρονολογία έκδοσης: 04 2007

ISBN: 9789603516835

Σχήμα: 17x24

Σελίδες: 96

Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Κωδικός Προϊόντος: 2025

Εξώφυλλο: ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Χρονολογία έκδοσης: 04 2007 


Kαταγράφονται, βήμα προς βήμα, οι περιβαλλοντικές και καλλιεργητικές απαιτήσεις της ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ (απαιτήσεις σε εδαφοκλιματικές συνθήκες και καλλιεργητικές φροντίδες) και οι αποδόσεις της σε σπόρο και κατόπιν σε λάδι. Έμφαση δίνεται στους βοτανικούς χαρακτήρες, τους εχθρούς και τις ασθένειες, τις ποικιλίες, την έκθλιψη του σπόρου και τι χρήσεις του λαδιού ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ. Παρουσιάζονται επίσης οι πειραματικές καλλιέργειες στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο ενισχύσεων για τους ελαιούχους σπόρους και τα σιτηρά, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της καλλιέργειας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα
Πρόλογος 9
Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 13

Kεφάλαιο 1
Εισαγωγή 21
1.1 Ονοματολογία 21
1.2 Ιστορικό 22
1.3 Τα Eίδη του Γένους Brassica 24

Kεφάλαιο 2
Εξέλιξη της Παγκόσμιας Παραγωγής Σπόρων ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 27

Kεφαλαιο 3
Βοτανικοί Χαρακτήρες 35

Kεφάλαιο 4
Καλλιεργητικές Απαιτήσεις 41
4.1 Απαιτήσεις σε Eδαφοκλιματικές Συνθήκες 41
4.2 Απαιτήσεις σε Kαλλιεργητικές Φροντίδες 45
4.2.1 Εγκατάσταση της καλλιέργειας 45
4.2.2 Λίπανση 50
4.2.3 Άρδευση 54
4.2.4 Συγκομιδή 56
4.2.5 Αποξήρανση και αποθήκευση του σπόρου 57

Kεφάλαιο 5
Εχθροί και Ασθένειες 61

Kεφάλαιο 6
Ποικιλίες 65

Kεφάλαιο 7
Έκθλιψη του Σπόρου - Χρήσεις του Λαδιού ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 71

Kεφαλαιο 8
Πειραματικές Καλλιέργειες ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ στην Ελλάδα 75
8.1 Πειραματικές Καλλιέργειες που έγιναν από το Ινστιτούτο
Βάμβακος Σίνδου 75
8.2 Πειραματικές Καλλιέργειες που έγιναν από το ΚΑΠΕ 76

Kεφάλαιο 9
Θεσμικό Πλαίσιο για τους Ελαιούχους Σπόρους και τα Σιτηρά 79

Kεφάλαιο 10
Οικονομικά Αποτελέσματα της Καλλιέργειας 83
10.1 Αποδόσεις 83
10.1.1 Αποδόσεις της καλλιέργειας σε σπόρο 83
10.1.2 Αποδόσεις του σπόρου σε βιοντίζελ 84
10.2 Τιμές του Σπόρου ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 84
10.3 Κοστος Παραγωγής και Εισοδήματα 85


Βιβλιογραφία 93


Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην ίδια κατηγορία