Θρέψη - Λίπανση Φυλλοβόλων - Οποροφόρων

Θρέψη - Λίπανση Φυλλοβόλων - Οποροφόρων

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για zoom

143.00 Κωδικός προϊόντος: ΓΒ.01.003 Βάρος προϊόντος: 2 Kg
+
-
Προσθήκη στα αγαπημένα μου προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος:

Χρονολογία έκδοσης: 01 2002

ISBN: 9603513776

Σχήμα: 21x29

Σελίδες: 676

Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ

Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Οδηγός αντιμετώπισης των προβλημάτων θρέψεως που απειλούν τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα με διαγνωστική και πρακτική σημασία για την εφαρμογή της ΛΙΠΑΝΣΗς. Για κάθε θρεπτικό στοιχείο γίνεται λεπτομερής αναφορά για την προέλευση και τις μορφές του στο έδαφος, το ρόλο και τις λειτουργίες του στο δένδρο, τις τιμές επάρκειάς τους στα φύλλα των διαφόρων δένδρων και τις αλληλεπιδράσεις του με άλλα θρεπτικά στοιχεία. Το βιβλίο πλαισιώνεται με μεγάλο αριθμό πρωτότυπων φωτογραφιών τροφοπενιών - τοξοκοτήτων και άλλων φυσιολογικών ανωμαλιών.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τα θρεπτικά στοιχεία των φυτών
1. Εισαγωγή 27
1.2. Τα απαραίτητα στοιχεία στη ΘΡΕΨΗ των φυτών 27
1.3. Κατάταξη θρεπτικών στοιχείων του φυτού σε κατηγορίες 29
1.4. Πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά 31
1.5. Το έδαφος ως δεξαμενή θρεπτικών για τα φυτά 34
1.6. Χημική σύσταση των φυτών 35
Summary 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράγοντες ανάπτυξης φυτών - Νόμοι - Αρχές - Δυναμικά συστήματα παραγωγής
2.1. Παράγοντες ανάπτυξης των φυτών (Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων) 39
2.1.1. Eπιλογή της θέσης του οπωρώνα 41
2.1.2. Το έδαφος 41
2.1.2.1. Βάθος εδάφους 43
2.1.2.2. Μηχανική σύσταση εδάφους 43
2.1.2.3. Δομή του εδάφους και η σταθερότητά της 43
2.1.2.4. Παρουσία φυσικών εμποδίων και ουσιών που περιορίζουν την ανάπτυξη 44
2.1.2.5. Αποστράγγιση εδάφους 45
2.1.2.6. Το pH και το επίπεδο ασβεστίου του εδάφους 45
2.1.2.7. Το επίπεδο θρεπτικών 46
2.1.3. Βιοτικοί παράγοντες 46
2.2. Νόμοι απόδοσης των φυτών 46
2.2.1. Νόμος του ελαχίστου 46
2.2.2. Νόμος της μη-ανάλογης απόδοσης 47
2.3. Αρχές παραγόντων ανάπτυξης - απόδοσης των φυτών 48
2.3.1. Αρχή του περιοριστικού παράγοντα 48
2.3.2. Αρχή της αλληλεπίδρασης - αλληλεξάρτησης 49
2.3.3. Αρχή της ισόρροπης ΘΡΕΨΗς - ΛΙΠΑΝΣΗς 50
2.3.4. Αρχή του ολικού πακέτου βελτιωμένων πρακτικών 50
2.3.5. Αρχή της ΛΙΠΑΝΣΗς του εδάφους και του φυτού 50
2.4. Σύγχρονα δυναμικά συστήματα παραγωγής 51
2.4.1. Σύστημα RMY 51
2.4.2. Σύστημα ΜΕΥ 52
2.4.3. Σύστημα βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης 53
Summary 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαγνωστικές μέθοδοι των αναγκών σε θρεπτικά στοχεία των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων
3.1. Εισαγωγή 55
3.2. Ανάλυση εδάφους 56
3.3. Ανάλυση φυτικών ιστών 60
3.3.1. Ανάλυση φύλλων 60
3.3.1.1. Εποχιακές διαφορές 61
3.3.1.2. Θέση του δείγματος φύλλων 65
3.3.1.3. Βαθμός καρποφορίας των δένδρων (Παραγωγή) 67
3.3.1.4. Η ζωηρότητα των δένδρων 67
3.3.1.5. Το κλάδεμα 67
3.3.1.6. Ο χειρισμός του εδάφους του οπωρώνα 67
3.3.1.7. Η Ποικιλία και το υποκείμενο 68
3.3.1.8. Αλληλεπιδράσεις των θρεπτικών στοιχείων 68
3.3.1.9. Αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 71
3.3.1.10. Ο Προσδιορισμός και χρήση των Standards 72
3.3.1.11. Προβλήματα στην ερμηνεία στοιχείων ανάλυσης 73
3.3.1.12. Ολοκληρωμένο σύστημα διάγνωσης και συστάσεων (DRIS) 78
3.3.2. Ανάλυση καρπών 79
3.3.2.1. Δειγματοληψία καρπών 80
3.3.3. Ανάλυση ανθέων 84
3.3.4. Ανάλυση - εξέταση σπερμάτων 85
3.3.5. Ανάλυση ριζών 86
3.4. Μέθοδος ορατών συμπτωμάτων τροφοπενίας (μακροσκοπική-διαγνωστική) 86
3.5. Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων με ενέσεις ή ψεκασμό 88
Summary 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τρόποι εφαρμογής των λιπασμάτων στα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα
4.1. Εφαρμογή λιπασμάτων δια του εδάφους 93
4.2. Διαφυλλική ΛΙΠΑΝΣΗ 94
4.3. ΥδροΛΙΠΑΝΣΗ 95
Summary 97
Εικόνα 4.1 98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Καλλιέργεια φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων στην Ελλάδα. Προβλήματα ΘΡΕΨΗς - ΛΙΠΑΝΣΗς τους
5.1. Εισαγωγή - Ιστορική ανασκόπηση 99
5.2. Προβλήματα ΘΡΕΨΗς - ΛΙΠΑΝΣΗς στα διάφορα είδη δένδρων 100
5.2.1. Άζωτο 101
5.2.2. φωσφόρος 102
5.2.3. Κάλιο 103 
5.2.4. Ασβέστιο 103
5.2.5. Μαγνήσιο 104
5.2.6. Μαγγάνιο 104
5.2.7. Ψευδάργυρος 104
5.2.8. Σίδηρος 105
5.2.9. Βόριο 106
5.2.10. Χαλκός 107
5.2.11. Θείο, Μολυβδαίνιο, Χλώριο 107
Summary 108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Άζωτο
6.1. Εισαγωγή 109
6.2. Το άζωτο στο έδαφος 110
6.2.1. Προέλευση και κατανομή του αζώτου 110
6.2.2. Μορφές αζώτου στο έδαφος 111
6.2.3. Κύκλος του αζώτου στο έδαφος 111
6.2.4. Απώλειες αζώτου από το έδαφος 113
6.2.5. Έλεγχος απωλειών αζώτου από το έδαφος 114
6.2.6. Επίπεδο γονιμότητας των ελληνικών εδαφών 114
6.3. Ο ρόλος του αζώτου στα οπωροφόρα δένδρα 115
6.4. Τιμές επάρκειας αζώτου και θρεπτική κατάσταση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων 116
6.4.1. Μηλιά 117
6.4.2. Αχλαδιά 119
6.4.3. Ροδακινιά 120
6.4.4. Κερασιά 122
6.4.5. Βερικοκιά 124
6.4.6. Δαμασκηνιά 125
6.4.7. Αμυγδαλιά 126
6.5. Ανεπάρκεια αζώτου - τροφοπενία φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων 129
6.5.1. Συνθήκες ανεπάρκειας 129
6.5.2. Συμπτώματα τροφοπενίας αζώτου 129
6.5.3. Αντιμετώπιση της ανεπάρκειας αζώτου 130
6.6. Περίσσεια αζώτου - τοξικότητα 134
6.7. Αλληλεπιδράσεις του αζώτου με άλλα στοιχεία 135
Summary 137
Ταφοπενίες αζώτου (Εικόνες) 138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Φωσφόρος
7.1. Εισαγωγή 141
7.2. Ο φωσφόρος στο έδαφος 141
7.2.1. Προέλευση: 141
7.2.2. Μορφές φωσφόρου στο έδαφος 142
7.2.3. Περιεκτικότητα των εδαφών σε φωσφόρο 143
7.2.4. Μετασχηματισμοί του φωσφόρου στο έδαφος 144
7.2.5. Επίπεδο διαθέσιμου φωσφόρου Ελληνικών εδαφών 145
7.2.6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση του φωσφόρου στο έδαφος 146
7.3. Ο ρόλος του φωσφόρου στα οπωροφόρα δένδρα 147
7.4. Τιμές επάρκειας φωσφόρου και θρεπτική κατάσταση στα φυλλοβόλα 
οπωροφόρα δένδρα 149
7.4.1. Μηλιά 149
7.4.2. Αχλαδιά 151
7.4.3. Ροδακινιά 153
7.4.4. Κερασιά - Βυσσινιά 156
7.4.5. Βερικοκιά 158
7.4.6. Δαμασκηνιά 160
7.4.7. Αμυγδαλιά 161
7.5. Ανεπάρκεια φωσφόρου-τροφοπενία φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων 164
7.5.1. Συνθήκες ανεπάρκειας 164
7.5.2. Συμπτώματα τροφοπενίας φωσφόρου 166
7.5.3. Αντιμετώπιση της ανεπάρκειας φωσφόρου 166
7.6. Περίσσεια φωσφόρου - Τοξικότητα - Ανταγωνισμός 168
7.7. Αλληλεπιδράσεις φωσφόρου με άλλα στοιχεία 169
7.7.1. Αλληλεπιδράσεις με κατιόντα 169
7.7.2. Αλληλεπιδράσεις με ανιόντα 169
Summary 170
Ταφοπενίες φωσφόρου (Εικόνες) 171

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κάλιο
8.1. Εισαγωγή 173
8.2. Το Κάλιο στο έδαφος 173
8.2.1. Προέλευση 173
8.2.2. Μορφές καλίου στο έδαφος 174
8.2.3. Δέσμευση του καλίου στο έδαφος 146
8.2.4. Παράγοντες εδάφους που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα καλίου 177
8.2.5. Παράγοντες φυτού που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα καλίου 177
8.2.6. Περιεκτικότητα των Ελληνικών εδαφών σε διαθέσιμο (εναλλακτικό) κάλιο 177
8.3. Ο ρόλος του Καλίου στα οπωροφόρα δένδρα 178
8.3.1. Πρόσληψη καλίου από τα δένδρα 178
8.3.2. Λειτουργίες του καλίου στα δένδρα 180
8.4. Τιμές επάρκειας καλίου και θρεπτική κατάσταση στα φυλλοβόλα 
οπωροφόρα δένδρα 181
8.4.1. Μηλιά 181
8.4.2. Αχλαδιά 183
8.4.3. Ροδακινιά 184
8.4.4. Κερασιά - Βυσσινιά 187
8.4.5. Δαμασκινιά 189
8.4.6. Βερικοκιά 190
8.4.7. Αμυγδαλιά 192
8.5. Ανεπάρκεια καλίου - Τροφοπενία φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων 195
8.5.1. Συνθήκες ανεπάρκειας 195
8.5.2. Συμπτώματα τροφοπενίας καλίου 196
8.5.3. Αντιμετώπιση της ανεπάρκειας καλίου 197
8.6. Περίσσεια καλίου - Τοξικότητα 199
8.7. Αλληλεπιδράσεις καλίου με άλλα στοιχεία 199

Summary 202

Ταφοπενίες καλίου (Εικόνες) 203

 

 


Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην ίδια κατηγορία