Θρέψη - Λίπανση Φυτών Τόμος Α΄

Θρέψη - Λίπανση Φυτών Τόμος Α΄

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για zoom

14.00 Κωδικός προϊόντος: ΓΒ.01.007 Βάρος προϊόντος: 2 Kg
+
-
Προσθήκη στα αγαπημένα μου προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος:

Χρονολογία έκδοσης:  2004

ISBN: 9603515450

Σχήμα: 17x24

Σελίδες: 188

Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ

Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Ένα βιβλίο-εργαλείο για την εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης του εδάφους και της ποιότητας του αρδευτικού νερού μέσα από ερευνητικά δεδομένα. Παρουσιάζει μεθόδους και τεχνικές για την αποφυγή προβλημάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν από την αλόγιστη χρήση νιτρωδών, νιτρικών και φυτοφαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα μέσω της ορθολογικής χρήσης της ΛΙΠΑΝΣΗς και της φυτοπροστασίας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Β΄ Έκδοσης 7

Πρόλογος Α΄ Έκδοσης 8

Μέρος Α΄: Έδαφος
Τι Είναι το Έδαφος 15
Η ανάλυση του Εδάφους και η Σημασία της 16
Η δειγματοληψία Εδαφικών Δειγμάτων 18
Η Δομή του Εδάφους 21
Ο Eδαφικός Αέρας 22
Η θερμοκρασία του Εδάφους 24
Η Κατεργασία του Εδάφους 26
Μηχανική Σύσταση 28
Χρήσιμες Σημειώσεις 30
Η Αντίδραση του Εδάφους (pH) 32
Γενικά 32
Τιμές και πιθανές επιπτώσεις 32
Χρήσιμες σημειώσεις 33
Εκχύλισμα Κορεσμού 1: 2 1: 5 pH EC 35
Αύξηση της οξύτητας - Μείωση pH 38
Μείωση της Οξύτητας-Αύξηση pH 39
Συνδυασμένη επίδραση παραγόντων σε εδαφικές παραμέτρους 42
Οργανική Ουσία 43
Γενικά 43
Χρήσιμες σημειώσεις 43
Τιμές Οργανικής Ουσίας - Βιβλιογραφικές αναφορές 44
Προβλήματα από τη χρήση οργανικής ουσίας 46
Αλατότητα-Αλκαλικότητα των Εδαφών 52
Ταξινόμηση 52
Γενικά 53
Βελτίωση Αλατούχων 57
Βελτίωση Αλατούχων-Νατριωμένων και Νατριωμένων 58
Διηθητικότητα του εδάφους και άλατα 60
Τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C.) 61
Η Ρυθμιστική Ικανότητα του Εδάφους 69
Η Εναλλακτική Ικανότητα σε Κατιόντα των Εδαφών (C.E.C.) 70

ΑΖΩΤΟ 72
Γενικά 72
Χρήσιμες σημειώσεις 74
Τιμές αζώτου-Βιβλιογραφικές αναφορές 79
Νιτρικά και Υγεία 80

ΦΩΣΦΟΡΟΣ 87
Γενικά 87
Χρήσιμες σημειώσεις 88
Τιμές Φωσφόρου-Βιβλιογραφικές αναφορές 89
Διόρθωση του Ρ 91

ΚΑΛΙΟ 92
Γενικά 92
Χρήσιμες σημειώσεις 92
Τιμές καλίου-Βιβλιογραφικές αναφορές 99
Κάλιο Εδάφους (σε σχέση με την άργιλο) 101
Εκτίμηση των αποτελεσμάτων με βάση την περιεκτικότητα σε άργιλο 102
Διόρθωση Καλίου 102
Ισοδυναμία meg και ppm 103

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 104
Γενικά 104
Χρήσιμες σημειώσεις 104
Τιμές ασβεστίου-Βιβλιογραφικές αναφορές 105

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 107

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 108
Γενικά 108
Χρήσιμες σημειώσεις 108
Τιμές μαγνησίου - βιβλιογραφικές αναφορές 109
Διόρθωση Μαγνησίου 111

ΘΕΙΟ 112

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 113
Γενικά 113
Χρήσιμες Σημειώσεις 113
Τιμές ψευδαργύρου-Βιβλιογραφικές αναφορές 114

ΜΑΓΓΑΝΙΟ 116
Γενικά 116
Χρήσιμες σημειώσεις 116
Τιμές Μαγγανίου-Βιβλιογραφικές αναφορές 117

ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ 118
Γενικά 118
Χρήσιμες σημειώσεις 118
Τιμές μολυβδαίνιου-βιβλιογραφικές αναφορές 119

ΧΑΛΚΟΣ 120
Γενικά 120
Χρήσιμες σημειώσεις 120
Τιμές χαλκού-βιβλιογραφικές αναφορές 121

ΣΙΔΗΡΟΣ 122
Γενικά 122
Χρήσιμες σημειώσεις 122
Τιμές σιδήρου-βιβλιογραφικές αναφορές 123
Συνθήκες που ευνοούν την έλλειψη Fe 123
Αντιμετώπιση 124

ΒΟΡΙΟ 126
Γενικά 126
Χρήσιμες σημειώσεις 126
Τιμές Βορίου - Βιβλιογραφικές αναφορές 128

ΧΛΩΡΙΟ 131

ΝΑΤΡΙΟ 132

ΑΡΓΙΛΙΟ 134

ΥΔΡΟΓΟΝΟ 136


ΜΕΡΟΣ Β΄: ΝΕΡΟ
ΤΟ ΝΕΡΟ 141
Γενικά 141
Η θερμοκρασία του νερού άρδευσης 142
Η κίνηση του νερού στο έδαφος 142
Η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - ECvα 143

ΧΛΩΡΙΟ 146

ΝΑΤΡΙΟ 147

ΒΟΡΙΟ 149
NO3-N 151
HCΟ3 151
Κίνδυνος Απόφραξης και Σκληρότητα του Νερού Άρδευσης 152
Κριτήρια για την Ποιοτική Κατάταξη του προς Χρήση Αρδευτικού Νερού.. 153
1. Δειγματοληψία 153
2. Χημική ανάλυση του δείγματος 153
3. Ποιοτική κατάταξη του νερού 153
4. Εφαρμογή 153


ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ - ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ
ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ. 163
ΜΥΚΟΡΙΖΖΕΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 164
Γενικά 164
VA-Μυκόρριζες-Χρήσιμες σημειώσεις 166
Τα σημαντικότερα οφέλη από τις μυκόρριζες 169
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 170
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ meg ΚΑΙ ppm 171


Βιβλιογραφία 173


Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην ίδια κατηγορία