Insegar 25 WG

Insegar 25 WG

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για zoom

Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για online παραγγελία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσθήκη στα αγαπημένα μου προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος:

Το Insegar o αξιόπιστος ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων με μοναδικό τρόπο δράσης στα αυγά και τις προνύμφες των λεπιδοπτέρων, της ψύλλας και των κοκκοειδών σε πολλές καλλιέργειες.

fenoxycarb 25%, υδατοδιασπειρόμενοι κόκκοι

 

Κατηγορία και τρόπος δράσης

Kαρβαμιδικό εντομοκτόνο. Ρυθμιστής αυξήσεως που δρα δι’ επαφής και από στομάχου. Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαψη των αυγών (ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση). 6εν έχει ακμαιοκτόνο δράση.

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

PHI (ημέρες)

Λεμόνια
Πορτοκάλια
Μανταρίνια

45

Ελιές

60

Μήλα
Ροδάκινα
Αμπέλι

20

Αχλάδια

30

 

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητ. περίοδο, μεσοδιάστημα επεμβάσεων

γραμ.
σκευάσματ
ος / 100
λίτρα ψεκ.
υγρό

Όγκος ψεκ.
υγρού
(λίτρα /
στρέμμα)

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΟΣΗ
(γραμ.
σκευάσμ./
στρέμμα)

Εσπεριδοειδή
Λεμονιά
Πορτοκαλιά
Μανταρινιά

Κηροπλάστης
Ceroplastes sp

Λεκάνιο
Saissetia oleae

20-40

150

60

Ψεκασμός των κινητών μορφών

1 εφαρμογή

Μηλοειδή
Μηλιά
Αχλαδιά

Φυλλορύκτες
Phyllonorycter corylifoliella,
Ph blancardella
,
Chemiostoma scitella,
Lyonetia spp

50

150

75

Με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμαίων

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Φυλλοδέτες

40

150

60

Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Καρπόκαψα
Cydia pomonella

40

150

60

Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Ψύλλα αχλαδιάς
Psylla pyri

100

150

150

Κατά την άνοιξη μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση των γενεών, ιδίως κατά την ένταξή του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Κοκκοειδή
Quadraspidiotus perniciosus

150

150

225

Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Ροδακινιά

Φυλλοδέτες

40

150

60

Δύο ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Κοκκοειδή
Quadraspidiotus perniciosus,
Pseudalacapsis pentagona

150

150

225

Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Aμπέλι

Ευδεμίδα
Polychrosis botrana

Κογχυλίδα
Eupoecillia ambiquella

20-40

150

60

Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων αυγών

2 εφαρμογές /
14 μέρες

Ελιά

Λεκάνιο
Saissetia oleae

40

150

60

Όταν το 65% του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια

1 εφαρμογή

 

Παρατηρήσεις

  1. Οι προαναφερόμενες δόσεις, σε όλες τις καλλιέργειες, αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.
  2. Εάν ανά στρέμμα η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού είναι μεγαλύτερη, τότε πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις ανά 100λιτρο.
 
 
 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος
 
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.
 
 
Συνδυαστικότητα

Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αχλαδιά, να μην συνδυάζεται με ορυκτέλαια.
 
 
Σήμανση σκευάσματος

Περιγραφή

Εικόνα

Ν
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

 

 

 Φράσεις Κινδύνου (R)

Αριθ.

Περιγραφή

R51/53

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

 

Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

 

Σχετικά μη τοξικό για τα αρπακτικά έντομα και ακάρεα.

 

 Φράσεις Ασφαλείας (S)

Αριθ.

Περιγραφή

S1/2

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S60

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα

S61

Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

 

«Mη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του».

 

 Ετικέτα


 


 

 

Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην ίδια κατηγορία