Εξαγωγείς - συλλεκτικές μηχανές - Παναγροτική Α.Ε.Β.Ε.