Μεταχειρισμένα Μηχανήματα

Σπαστήρας Καρυδιών "MICRO"

Σπαστήρας Καρυδιών "MICRO"

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
 VELOX RINIERI Με Λεπίδα

VELOX RINIERI Με Λεπίδα

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Πλυντήριο Πράσων "ΕP-PREMIUM"

Πλυντήριο Πράσων "ΕP-PREMIUM"

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Μηχανή Συγκομιδής Καπνού (2 σειρών)

Μηχανή Συγκομιδής Καπνού (2 σειρών)

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Ξεπετσαστήρι

Ξεπετσαστήρι

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Αυτοκινούμενη Μηχανή Συλλογής Καρότου - 2 Σειρών

Αυτοκινούμενη Μηχανή Συλλογής Καρότου - 2 Σειρών

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Συλλεκτική Μηχανή Τομάτας "BARICELLI"

Συλλεκτική Μηχανή Τομάτας "BARICELLI"

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Συλλεκτική - Εξαγωγική Μηχανή Σκόρδου - 1 Σειράς

Συλλεκτική - Εξαγωγική Μηχανή Σκόρδου - 1 Σειράς

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Σκαλιστικό Μπάρτσος

Σκαλιστικό Μπάρτσος

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.