Μεταχειρισμένα Μηχανήματα

Παρελκόμενη Συλλεκτική Μηχανή Πράσου RPNA

Παρελκόμενη Συλλεκτική Μηχανή Πράσου RPNA

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Αυτοκινούμενο Ψεκαστικό

Αυτοκινούμενο Ψεκαστικό

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Σκαλιστικό Μπάρτσος

Σκαλιστικό Μπάρτσος

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Συλλεκτική - Εξαγωγική Μηχανή Σκόρδου - 1 Σειράς

Συλλεκτική - Εξαγωγική Μηχανή Σκόρδου - 1 Σειράς

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Συλλεκτική Μηχανή Τομάτας "BARICELLI"

Συλλεκτική Μηχανή Τομάτας "BARICELLI"

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Αυτοκινούμενη Μηχανή Συλλογής Καρότου - 2 Σειρών

Αυτοκινούμενη Μηχανή Συλλογής Καρότου - 2 Σειρών

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Ξεπετσαστήρι

Ξεπετσαστήρι

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.