ΕΑΕ-Δήλωση καλλιέργειας

Η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε ως πιστοποιημένο κέντρο υποδοχής δηλώσεων, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά είναι δίπλα στο αγρότη στην υποβοήθηση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ,ΟΣΔΕ 2020 έγκυρα και έγκαιρα με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία.

 Στους παραγωγούς που θα μας εμπιστευτούν  τους προσφέρουμε:

• Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
• Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
• Ενστάσεις και Διορθώσεις σφαλμάτων
• Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων