Ποικιλίες Καπνού

Ποικιλίες Καπνού

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για zoom

Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για online παραγγελία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσθήκη στα αγαπημένα μου προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος:

AS04

Αυτή η ποικιλία παράγει φυτά ύψους περίπου 140 εκ. Έχει επιλεγεί για να εξασφαλίζει φυτά σε κοντό μέγεθος ώστε να ευνοείται η μηχανική συγκομιδή. Διαθέτει ένα μεσαίο-μεγάλο μεγέθος κοτσανιού, όρθια στάση, και πολύ καλή περιβαλλοντική σταθερότητα. Εργασίες αναπαραγωγής έχουν διεξαχθεί στην προασπάθεια παραγωγής ενός πρώιμου σε ωρίμανση φυτού με μεγάλο αριθμό φύλλων. Συνήθως παράγει 25 χρησιμοποιούμενα φύλλα. Με εξαιρετική "γεμάτη γεύση" καπνού, αυτή η ποικιλία προτιμά καλή/μέτρια γονιμότητα και αμμώδη εδάφη. Διαθέτει πρόωρη ωρίμανση, υψηλή απόδοση και εξαιρετική ποιότητα καπνίσματος.

 

AS06                                                                                                                                              

Αυτή η ποικιλία παράγει φυτά ύψους περίπου 150 εκ. Έχει επιλεγεί για να εξασφαλίζει φυτά σε κοντό μέγεθος ώστε να ευνοείται η μηχανική συγκομιδή. Με την βοήθεια εργασιών αναπαραγωγής έχει επιτεχθεί το κατάλληλο μέγεθος στελέχους, η όρθια στάση και η καλή περιβαλλοντική σταθερότητα. Το κύριο πεδίο εφαρμογής αυτών των αναπαραγωγικών εργασιών είναι η εξασφάλιση μιας ποικιλίας που είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστη σε σχέση με το κλίμα και τις καλλιεργητικές περιοχές, ενώ διατηρεί εξαιρετικές εμπορικές ιδιότητες. Συνήθως παράγει 25 χρησιμοποιούμενα φύλλα. Με εξαιρετική "γεμάτη γεύση" καπνού, αυτή η ποικιλία προτιμά καλή/μέτρια γονιμότητα και αμμώδη εδάφη. Διαθέτει αργή ωρίμανση.

AS9

Πρόκειται για μια υδριδική ποικιλία, η οποία βγάζει φυτά με ύψος περίπου 145 εκ. Έχει επιλεγεί για να εξασφαλίζει φυτά σε κοντό μέγεθος ώστε να ευνοείται η μηχανική συγκομιδή. Με την βοήθεια εργασιών αναπαραγωγής έχει επιτεχθεί το μεγάλο μέγεθος στελέχους, η όρθια στάση και η καλή περιβαλλοντική σταθερότητα. Ο κύριος στόχος για την αναπαραγωγή αυτής της ποικιλίας ήταν να λάβουν την πρόωρη ανθοφορία των φυτών με εξαιρετική αντοχή στο PVY. Συνήθως παράγει 25 χρησιμοποιούμενα φύλλα. Η ποικιλία AS9 προτιμά συνήθως εδάφη με μέτρια γονιμότητα. Πρόκειται για μια γραμμή με πρώιμη ωρίμανση που δίνει πολύ καλές αποδόσεις με άριστη ποιότητα.

 

AS10

Πρόκειται για μια υδριδική ποικιλία, η οποία βγάζει φυτά με ύψος περίπου 150 εκ. Έχει επιλεγεί για να εξασφαλίζει φυτά παρόμοια με το "AS44DF" (φύλλα με πολύ καλά χαρακτηριστικά στην δομή, υφή και χρώμα και με μέτρια/ανοικτή απόχρωση πράσινου χρώματος το οποίο αλλάζει σε πορτοκαλί χρώμα κατά την διάρκεια διεργασίας σκλήρυνσης. Η συγκεκριμένη ποικιλία είναι μια πρόωιμη ποικιλία με εξαιρετική αντοχή στην PVY. Έχει επιλεχθεί για την δημιουργία κοντών σε μέγεθος φυτών ώστε να ευνοείται η μηχανική συγκομιδή. Με την βοήθεια εργασιών αναπαραγωγής έχει επιτεχθεί το κατάλληλο μέγεθος στελέχους, η όρθια στάση και η καλή περιβαλλοντική σταθερότητα. Συνήθως παράγει 25 χρησιμοποιούμενα φύλλα. Η ποικιλία AS10 προτιμά συνήθως εδάφη με μέτρια/χαμηλή γονιμότητα κατά την οποία, ακολουθώντας ένα ενδιάμεσο/πρόωιμο κύκλο ωρίμανσης, σου δίνει πολύ καλές αποδόσεις και ποιότητα.