Dual Gold 96 EC

Dual Gold 96 EC

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για zoom

Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για online παραγγελία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσθήκη στα αγαπημένα μου προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος:

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων για το Καλαμπόκι, το Βαμβάκι, τα Ζαχαρότευτλα, τη Τομάτα, τη Πατάτα και τον Καπνό.

S-metolachlor 96%, γαλακτωματοποιήσιμο υγρό 

 

Κατηγορία και τρόπος δράσης

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

 

Οδηγίες χρήσης

Τρόπος εφαρμογής

 • Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτραανά στρέμμα.

 


Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

 • Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
 • Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
 • Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών.

 


Συνδυαστικότητα

 • Στην πατάτα (Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το SENCOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.
 • Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.
 • Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

 


Καθαρισμός ψεκαστήρα

 • Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση.
 • Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της περιεκτικότητας του.
 • Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία.
 • Αφού το αδειάσετε επαναλάβατε την διαδικασία.
 • Ψεκάστε το νερό του καθαρισμού σε ακαλλιέργητο έδαφος μακριά από πηγές νερού.

 


Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

 • Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
 • Η απόσυρση/καταστροφή του DUAL GOLD 96 EC πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

 

Φάσμα δράσης

 

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο

κ.εκ. σκ./στρ.

Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα

Αραβόσιτος

Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *

100-160

30-60

Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά).

1

80-100

Νωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας).

Ζαχαρότευτλα

Ζαχαρότευτλα Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *

80-130

30-60

Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά).

1

Βαμβάκι

Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *

100-130

30-60

Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά).

1

100

Προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3 -5 εκ.) **

Τομάτα

Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *

100-130

30-60

Πριν από την μεταφύτευση της Τομάτας.

1

Πατάτα

Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *

100-130

30-60

Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια.

1

Καπνός

Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *

100-130

30-60

Πριν από την μεταφύτευση του καπνού.

1

Παρατηρήσεις

 • * Ευαίσθητα ζιζάνια
  Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Digitaria spp. (αιματόχορτο), Setaria spp. (σετάρια),Amaranthus spp. (βλήτα), Solanum nigrum (αγριοντοματιά), Portulaca oleracea (γλυστρίδα),Lolium spp. (ήρα), Capsella bursa-pastoris (καψέλλα), Matricaria spp. (χαμομήλι), Fumaria spp. (καπνόχορτο).
  Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
  Chenopodium album (λουβουδιά), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Cyperus esculentus(κίτρινη κύπερη), Stellaria media (στελλάρια).
 • ** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το DUAL GOLD 96 EC συνιστάται να συνδυάζεται με COTORAN 90 WG.
 • Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρειά εδάφη.
 • Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφυτευόμενες.
 • Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

 

Σήμανση σκευάσματος

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλονXi - Ερεθιστικό

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

 

Ετικέτα

 


Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην ίδια κατηγορία

Traxos One 30/30/7.5 EC

Traxos One 30/30/7.5 EC

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Traxos 200 EC

Traxos 200 EC

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Touchdown Premium 36 SL

Touchdown Premium 36 SL

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Gardoprim Gold Plus 500 SC

Gardoprim Gold Plus 500 SC

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.