Touchdown Premium 36 SL

Touchdown Premium 36 SL

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για zoom

Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο για online παραγγελία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσθήκη στα αγαπημένα μου προϊόντα

Περιγραφή προϊόντος:

Το Reglone είναι το αποτελεσματικό μη-εκλεκτκό ζιζανιοκτόνο για τη γρήγορη καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο αμπέλι, τα δένδρα και την πατάτα.

diquat ion 20%, πυκνό διάλυμα 


Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής (μη διασυστηματικό) για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων, ιδιαίτερα πλατύφυλλων. Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.

 

Οδηγίες χρήσης

Τρόπος εφαρμογής

 • Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση.
 • Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρατο στρέμμα.
 • Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο20 λίτρατο στρέμμα.
 • Μπεκ τύπου σκούπας.
 • Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

 • Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
 • Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας

 • Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

 

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλ/κή περίοδο

κ.εκ. σκ. / στρ.

Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρ.

Εσπεριδοειδή
-Πορτοκαλιά
-Μανταρινιά
-Λεμονιά
-Γκρέιπ Φρούτ
-Λιμεττία
-ΦράπαΚαρυδιάηνιάk

Πλατύφυλλα ζιζάνια

330-500

30-50

Διαλύστε1 λίτροπροϊόν σε 100-200 κιλάκαθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.

1

Πυρηνόκαρπα
-Ροδακινιά
-Βερυκοκιά
-Κερασιά
-Βυσσινιά
-Δαμασκηνιά

Πλατύφυλλα ζιζάνια

330-500

30-50

Διαλύστε1 λίτροπροϊόν σε 100-200 κιλάκαθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.

1

Μηλοειδή
-Μηλιά
-Αχλαδιά
-Κυδωνιά

Πλατύφυλλα ζιζάνια

330-500

30-50

Διαλύστε1 λίτροπροϊόν σε 100-200 κιλάκαθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.

1

Ακρόδρυα
-Αμυγδαλιά
-Φουντουκιά
-Φιστικιά
-Καστανιά
-Καρυδιάηνιά

Πλατύφυλλα ζιζάνια

330-500

30-50

Διαλύστε1 λίτροπροϊόν σε 100-200 κιλάκαθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.

1

Ελιές (ελαιοποιήσιμες)

Πλατύφυλλα ζιζάνια

330-500

30-50

Διαλύστε1 λίτροπροϊόν σε 100-200 κιλάκαθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.

1

Αμπέλι

Πλατύφυλλα ζιζάνια

330-500

30-50

Διαλύστε1 λίτροπροϊόν σε 100-200 κιλάκαθαρό νερό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μια καλή διαβροχή των ζιζανίων σε 2-3 στρέμματα. Με το διάλυμα αυτό, ραντίστε τα αγριόχορτα προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.

1

Τριφύλλι

Cuscuta sp

200-250

30-50

Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα μετά την κοπή.

1

Μηδική

Cuscuta sp

200-250

30-50

Ράντισμα των κηλίδων προσβολής και μιας περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προσβολή είναι εκτεταμένη ράντισμα μετά την κοπή.

1

Πατάτα

Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή

400

30-50

Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία.

1

Μηδική για σποροπαραγωγή

Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή

300-350

30-50

Ψεκασμός 2-6 ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.

1

Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες Πρεσπών

Galinsoga parviflora

200-400

30-60

Ψεκασμός μεταξύ των γραμμών προσέχοντας να μην βρέχεται το φύλλωμα των φυτών

1

Ξήρανση της καλλιέργειας

400

70

Ψεκασμός της καλλιέργειας 10-14 ημέρες πριν τη συγκομιδή

1

Παρατηρήσεις

 1. Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.
 2. Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων και του αμπελιού.
 3. Η χρήση για αποξήρανση πριν την συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. Η εναπομένουσα φυτική μάζα (σανός) καθώς και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μην χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

 

Προστασία των καταναλωτών

Η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά καθορίζεται ως εξής:
 

Καλλιέργειες

ΡΗΙ (ημέρες)

Εσπεριδοειδή
-Πορτοκαλιά
-Μανταρινιά
-Λεμονιά
-Γκρέιπ Φρούτ
-Λιμεττία
-Φράπα

30 ημέρες

Πυρηνόκαρπα
-Ροδακινιά
-Βερυκοκιά
-Κερασιά
-Βυσσινιά
-Δαμασκηνιά

30 ημέρες

Μηλοειδή
-Μηλιά
-Αχλαδιά
-Κυδωνιά

30 ημέρες

Ακρόδρυα
-Αμυγδαλιά
-Φουντουκιά
-Φιστικιά
-Καστανιά
-Καρυδιά

30 ημέρες

Ελιές (ελαιοποιήσιμες)

30 ημέρες

Αμπέλι

30 ημέρες

Τριφύλλι

-

Μηδική

-

Πατάτα

10 ημέρες

Μηδική για σποροπαραγωγή

-

 

Σήμανση σκευάσματος

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

 

Ετικέτα
Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην ίδια κατηγορία

Traxos One 30/30/7.5 EC

Traxos One 30/30/7.5 EC

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Traxos 200 EC

Traxos 200 EC

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.
Gardoprim Gold Plus 500 SC

Gardoprim Gold Plus 500 SC

Η τιμή δεν είναι διαθέσιμη online.