ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Published on 14 Aug 2019

Θα θελαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας για την εταιρική χρήση 2018 μπορούν να μεταφορτωθούν από το ακόλουθο link:

https://www.panagrotiki.gr/pages/company