Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου Confidor 200 SL 500ml

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου Confidor 200 SL 500ml

Click on the photo to zoom

20.00 Product code: ΓΦ.01.159 Product weight: 0.5 Kg
+
-
Add to my favorite products

Product description:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για χρήση σε θερμοκήπια.

Αριθμός έγκρισης:

1616/16.03.1993

Σύνθεση:

imidacloprid 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 82,37% β/β

Τύπος σκευάσματος:

Διάλυμα (SL)

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

Καλλιέργειες

Αγγούρι (Θ)Τομάτα (Θ)

Καλλιέργεια

Στόχος

Δόση

Τρόπος εφαρμογής

ΜΑΕ

PHI

Τομάτα (θερμοκηπίου)

Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)

75-125 (1) κ.εκ /στρέμμα

Ριζοπότισμα με το νερό της άρδευσης.

2 ανά 14 ημέρες

7

Αγγούρι (θερμοκηπίου)

Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)

75-125 (1) κ.εκ /στρέμμα

Ριζοπότισμα -προληπτική εφαρμογή.

2 ανά 14 ημέρες

7

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

 

Συμβατότητα:

Συνδυάζεται με τα μυκητοκτόνα ANTRACOL, ANTRACOL COMBI X, BAYCOR 25 WP, BAYFIDAN 250 EC, BAYFIDAN 5 WG και με το λίπασμα BAYFOLAN-K.

Συσκευασία:

Φιάλη 500 κ.εκ.

Τρόπος εφαρμογής:

Ριζοπότισμα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ'ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προιόντος και της συσκευασίας του:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Παρατηρήσεις:

(1):  Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών

(2):  Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης

 

Επιπλέον στοιχεία:

* το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (361 KB)
 
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
 
 
 

Other products that might interest you in this category