Εντομοκτόνο διασυστηματικό Sivanto Prime 10ml

Εντομοκτόνο διασυστηματικό Sivanto Prime 10ml

Click on the photo to zoom

4.50 Product code: ΓΦ.01.145
+
-
Add to my favorite products

Product description:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων (Αφίδες, Αλευρώδεις, Tζιτζικάκια) σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Αριθμός έγκρισης:

14670 / 06.08.2018

Σύνθεση:

flupyradifurone: 20% β/o, Βοηθ. ουσίες: 82,19% β/β

Τύπος σκευάσματος:

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων (Αφίδες, Αλευρώδεις, Tζιτζικάκια) σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Το flupyradifurone είναι ένα νέο εντομοκτόνο που ανήκει στη νέα χημική ομάδα butenolides (IRAC Group 4D). Έχει διασυστηματική ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου και ταυτόχρονα κινείται γρήγορα διελασματικά στο φύλλωμα. Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knock-down effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα, με αποτέλεσμα να συμβάλει στην πρόληψη μετάδοσης και εξάπλωσης των ιώσεων ιδιαίτερα από τους αλευρώδεις. To Sivanto Prime® έχει δράση στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (προνύμφες, νύμφες, ακμαία). Χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στην έκπλυση από βροχή (μετά από 2 ώρες βροχόπτωσης).

Καλλιέργειες

ΜηλιάΑχλαδιάΑμπέλι επιτραπέζιοΑμπέλι οινοποιήσιμοΑμπέλι σταφίδαΜελιτζάνα (Υ)Πιπεριά (Υ)Τομάτα (Υ)Αγγούρι (Υ)Καρπούζι (Υ)ΚολοκύθαΚολοκυθάκι (Υ)Μαρούλι (Υ)ΚαπνόςΚαλλωπιστικάΚαλλωπιστικά (Θ)Αγγούρι (Θ)Καρπούζι (Θ)Κολοκυθάκι (Θ)Μελιτζάνα (Θ)Πιπεριά (Θ)Τομάτα (Θ)Φράουλα (Θ)

 

Καλλιέργεια

Στόχος

Δόση

Τρόπος εφαρμογής

ΜΑΕ

PHI

Μηλιά

Αφίδες

(Aphis pomi, Dysaphis plantaginea,

Dysaphis devecta)

30 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 100 εκ. ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 50 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.

60 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 200 εκ. ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

90 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 300 εκ. ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 150 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 90% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 10-79)

1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια

14

Αχλαδιά

Αφίδες 

(Aphis gossypii, Aphis pomi, 

Dysaphis pyri)

30 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 100 εκ. (60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) με 50 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.

60 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 200 εκ. (60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

90 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 300 εκ. (60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) με 150 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 90% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 10-79)

1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια

14

Αμπέλι

Τζιτζικάκια 

(Empoasca vitis)

20 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 80 εκ. με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

25 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 100 εκ. με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

30 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 120 εκ. με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81)

1

14

Αμπέλι

Κοκκοειδή 

(Scaphoideus titanus)

Metcalfa pruinosa

50 κ.εκ./στρέμμα με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81)

1

14

Σολανώδη (Υπαίθρου): 

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα

Αφίδες 

(Aphis gossypii, Myzus persicae,

Macrosiphum euphorbiae)

45 κ.εκ./στρέμμα με 45-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)

1

3

Κολοκυνθοειδή Υπαίθρου: Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Κολοκύθα

Αφίδες 

(Aphis gossypii)

56 κ.εκ./στρέμμα με 45-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)

1

3

Μαρούλι Υπαίθρου

Αφίδες 

(Nasonovia ribisnigri, 

Macrosiphum euphorbiae,

 Myzus persicae, 

Uroleucon sonchi, 

Aulacorthum solani, 

Acyrthosiphon sp., 

Aphis gossypii)

62,5 κ.εκ./στρέμμα με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49)

1

3

Καπνός

Αφίδες 

(Myzus nicotianae, 

Myzus persicae)

50 κ.εκ./στρέμμα με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τα συγκομίσιμα φύλλα φτάσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 12-49)

1

Μη εφαρμόσιμο

Καλλωπιστικά Bολβώδη (Θ)

Αφίδες 

(Aphis fabae)

50 κ.εκ./στρέμμα με 50-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11)

4/7

Μη εφαρμόσιμο

Καλλωπιστικά (Θ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων

Αφίδες 

(Aulacorthum solani

Aphis fabae

Macrosiphum euphorbiae

Macrosiphum rosae

Myzus persicae

Myzus ascalonicus

Brachycaudus helichrysi)

50 κ.εκ./στρέμμα με 50-150 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11)

4/7

Μη εφαρμόσιμο

Καλλωπιστικά (Θ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων

Αλευρώδεις

(Trialeurodes vaporariorum)

75 κ.εκ./στρέμμα με 50-150 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11)

4/7

Μη εφαρμόσιμο

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Κολοκύθα

Αφίδες

(Myzus persicae,

Macrosiphum euphorbiae)

45 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 75 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα ανά 100 εκ. ύψους φυτού

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.

2/10

3

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Κολοκύθα

Αφίδες 

(Aphis gossypii)

56 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 75 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα ανά 100 εκ. ύψους φυτού

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.

2/10

3

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Κολοκύθα

Αλευρώδεις

(Bemisia tabaci, 

Trialerodes vaporariorum)

56 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 75 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα ανά 100 εκ. ύψους φυτού

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.

2/10

3

Σολανώδη (Θ): Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα

Αφίδες 

(Myzus persicae,

 Macrosiphum euphorbiae)

45 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 75 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα ανά 100 εκ. ύψους φυτού

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.

2/10

3

Σολανώδη (Θ): Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα

Αφίδες 

(Aphis gossypii)

56 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 75 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα ανά 100 εκ. ύψους φυτού

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.

2/10

3

Σολανώδη (Θ): Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα

Αλευρώδεις 

(Bemisia tabaci, 

Trialerodes vaporariorum)

56 κ.εκ./στρέμμα ανά ύψος φυτού 100 εκ. ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 75 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα ανά 100 εκ. ύψους φυτού

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.

2/10

3

Φράουλα (Θ)

Αφίδες 

(Macrosiphum euphorbiae

Chaetosiphon fragaefolii

Macrosiphum rosae)

50 κ.εκ./στρέμμα με 60-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο του πέμπτου (5ου) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89)

2/10

3

Φράουλα (Θ)

Αλευρώδεις 

(Trialerodes vaporariorum)

62,5 κ.εκ./στρέμμα με 60-100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο του πέμπτου (5ου) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89)

2/10

3

Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ) (Raspberry), Μαύρο Βατόμουρο (Θ) (Blackberry)

Αφίδες

(Aphis idaei

Aphis gossypii)

50 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 100 εκ. ή 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 50 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.

100 κ.εκ./στρέμμα για ύψος κόμης 200 εκ. ή 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.

 

Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προβολής από το στάδιο του πέμπτου (5ου) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.

2/10

3

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

 

Συμβατότητα:

Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στη χημική ομάδα των παρεμποδιστών βιοσύνθεσης εργοστερόλης κατά την περίοδο της άνθησης όταν οι μέλισσες επισκέπτονται τα άνθη.

 

Συσκευασία:

Φιάλη (10 κ.εκ. x 50) x 6 σε χ/β , Φιάλη 150 κ.εκ. x 20 σε χ/β, Φιάλη 250 κ.εκ. x 20 σε χ/β

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

 

Παρατηρήσεις:

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Επιπλέον στοιχεία:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  

Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέρχονται στις περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα:

Πιθανώς να προκαλέσει παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του αγγουριού.

Δεν είναι φυτoτοξικό στις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

» Download (229 KB)

 

Ετικέτα

» Download (3.3 MB)

 

Έντυπο Προϊόντος

» Download (2.3 MB)

 


Other products that might interest you in this category