Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου Sharimida 20SL 1000ml

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου Sharimida 20SL 1000ml

Click on the photo to zoom

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου Sharimida 20SL 1000ml
24.00 Product code: ΓΦ.01.104 Product weight: 1 Kg
+
-
Add to my favorite products

Product description:

Μορφή Συσκευασίας: Υγρό διάλυμα (SL).

Εφαρμογές: Ριζοποτίσματα.

Καλλιέργειες/Στόχος:

  • Τομάτα (Θ) – Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum).
  • Αγγούρι (Θ) – Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum).

Συσκευασία: Φιάλη 1lit 

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14312/04-11-2008.

PHI: Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ) / 7 ημέρες.

Ταξινόμηση & Σήμανση:

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.


Other products that might interest you in this category