Όραμα & Αξίες

Σκοπός Μας

Οι Ικανοποιημένοι Πελάτες

Στην εταιρεία μας στοχεύουμε μέσα από την καθημερινή μας δραστηριότητα να ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με την παροχή διορατικών συμβουλών, τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών των πελατών μας και την επακόλουθη προσφορά αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων.

Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας αποτελούν για εμάς το πιο σημαντικό κύτταρό της. Γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες και δεξιότητες καθώς και να αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια.

Αειφόρος Ανάπτυξη

Στόχος μας είναι πάντοτε η προσφορά στους πελάτες μας βιώσιμων λύσεων οι οποίες εξασφαλίζουν την δική τους και κατά συνέπεια τη δική μας αειφόρο ανάπτυξη. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι για εμάς στενά συνδεδεμένη με την κερδοφορία, το σεβασμό προς το περιβάλλον και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων.

Αξίες

Συνεργατισμός / Ομαδικότητα

Πιστεύουμε ότι η επίτευξη υψηλών στόχων επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα εντός της εταιρίας μας. Το ζούμε καθημερινά στην πράξη με την αλληλεπίδραση και την από κοινού δράση των διαφόρων τμημάτων και μελών της εταιρίας με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και των άλλων συνεργατών μας.

Για εμάς ο Συνεργατισμός και η Ομαδικότητα επεκτείνεται και στην σχέση μας με τον πελάτη. Προσπαθούμε να στηρίζουμε τον Πελάτη - Συνεργάτη μας από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας μέχρι τη συγκομιδή, τη συσκευασία και τη διάθεση με σκοπό να αποκομίσουμε κοινά οφέλη.

Εμπιστοσύνη και Ακεραιότητα

Για εμάς η εμπιστοσύνη και η ακεραιότητα είναι τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας μας. Κάθε επιχειρηματική μας πράξη και συναλλαγή με τους πελάτες μας και συνεργάτες μας γίνεται με ακεραιότητα και με στόχο την καλλιέργεια μιας αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Με αυτό τον τρόπο χτίζουμε μακροχρόνιες συνεργασίες.

Θάρρος και Αυτοπεποίθηση

Εργαζόμαστε με θάρρος και αυτοπεποίθηση προκειμένου να διατηρήσουμε το χαρακτηρισμό του πρωτοπόρου στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Μόνο όταν αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την καθημερινή μας εργασία είμαστε σε θέση να ξεφεύγουμε από τα τετριμμένα και να προσφέρουμε στους πελάτες μας και προμηθευτές μας καινοτόμες λύσεις.

Όραμα

Οραματιζόμαστε μακροπρόθεσμα να παραμείνουμε μία από τις καλύτερες εταιρίες στον κλάδο μας. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό προσπαθούμε καθημερινά να προσφέρουμε καθετοποιημένες λύσεις από την επιλογή καλλιέργειας, τη σπορά και φύτευση μέχρι και τη συγκομιδή , τη συσκευασία και τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.